FinPremium

EUCS Garance

10. 10. 2022
EUCS Garance

Platíte si pojištění, aby Vám krylo záda v případě, že nastane škoda na majetku, nebo Vás zradí zdraví?  

Chcete, aby Vám v těchto případech pojišťovna plnila skutečně vše, na co máte nárok a to v nejvyšší možné výši? 

Pokud je Vaše odpověď na výše uvedené otázky ANO, pak nám dovolte Vám s radostí představit společnost EUCS, se kterou spolupracujeme a její produkt Garance. 

(Když řešíte pojistnou událost, obvykle spoléháte na to, co Vám pojišťovna zaplatí. Specialisté z EUCS karty obrací a říkají pojišťovně, co Vám má zaplatit.)

 (Celý postup je velmi jednoduchý. Na začátku je důsledná analýza Vaší škody a vyčíslení nároků – často za pomoci jejich specializovaných znalců. Podklady předávají pojišťovně za Vás na základě advokátní plné moci jako hotovou věc. Pojišťovna Vám pak zaplatí 100 % oprávněných nároků a často výrazně rychleji, než když řešíte škodu sami. Výsledek – vaše naprostá spokojenost s minimem starostí.)

Společnost European Compensation Services s.r.o. (dále jen „EUCS“) byla založena zejména za účelem poskytování kvalitního servisu při prevenci škod a vymáhání oprávněných nároků poškozených. Pro své klienty řeší likvidace pojistných události všeho druhu. Součástí jejich týmu jsou advokáti, právníci, bývalí likvidátoři, lékaři, soudní znalci a další specialisté.

Od roku 2012 vymohla společnost více než 500 milionů korun pro poškozené klienty na finančním trhu a vyhrála více než 1 000 sporů s pojišťovnami.

Celý postup je velmi jednoduchý. Klient pošle společnosti podklady týkající se pojistné události k bezplatnému posouzení (poštou, emailem nebo osobně). Následně specialisté vyhotoví do 5-10 pracovních dnů vyhodnocení Vašeho případu a obeznámí Vás s dalším postupem. Pak už jen stačí se společností podepsat smlovu o zastupování v řešení likvidace a plnou moc. Tím si případ přebírá EUCS a Vy jen vyčkáváte na výsledek sporu.

Odměnu za zastupování si nárokují pouze v případě uspěšně vyřešeného sporu.

Bez programu Garance EUCS je jejich odměna v podobě 5-30 % (dle náročnosti daného případu) z Vašeho odškodnění, které dostanete od pojišťovny.

Nyní s novinkou Garance EUCS přichází možnost si jejich služby platit v podobě měsíčního předplatného za 199 Kč, bez následného podílu z odškodnění.

Podívejte se s námi na příklad fungování EUCS v praxi

Odškodnění pro vážně zraněného cyklistu přesáhlo díky zastoupení odborníky 18 000 000 Kč!

Ani řádně upevněná helma neuchránila čtyřicetiletého cyklistu před rozsáhlým poraněním hlavy, které utrpěl poté, co mu řidič osobního automobilu při odbočování nedal přednost a srazil ho z kola. Život ohrožující a devastující poškození mozku bohužel způsobilo, že pan Tomáš již nikdy nebude schopen se pohybovat, radovat ze života, ani smysluplně komunikovat se svými nejbližšími a okolím.

Rodina vážně zraněného Tomáše se na nás obrátila prostřednictvím svého finančního poradce a my jsme tak mohli hned od počátku celý případ řešit v jejich zastoupení. Pomáhali jsme i se záležitostmi, které se vztahují k určení opatrovnictví a následně schvalování pojistného plnění opatrovnickým soudem.

Pojišťovna se během šetření zajímala o řadu okolností ohledně nehody. Zjišťovala například, jaké měl náš klient reflexní prvky, zda ho mohl řidič v podvečerním šeru vidět a podobné souvislosti. Po celou dobu jsme za rodinu, která se náhle ocitla v těžké a psychicky náročné životní situaci, komunikovali s viníkem a jeho pojišťovnou a také provedli poškozené celým trestním řízením.

Při nárokování odčinění duševních útrap Tomášovy rodiny bylo potřeba se několikrát odvolat a další důkladná argumentace založená na odborných posudcích byla nutná pro získání maximální částky za ztížení společenského uplatnění. Nakonec se nám podařilo dosáhnout na nejvyšší možné plnění.

Pojišťovna proplatila taktéž znalecké posudky v hodnotě 80 000 Kč a v rámci trestního řízení viník zaplatil další 50 000 Kč nad rámec pojistného plnění z povinného ručení. Dále byla Tomášovi stanovena měsíční renta, která v roce 2021 činila 11 345 Kč a za rok 2022 je její výše 10 478 Kč. Díky práci našich odborníků tedy odškodnění přesáhlo 18 000 000 Kč.

Pan Tomáš bohužel nemá vyhlídky na zlepšení svého stavu, jedná se o – odborně řečeno – výjimečný případ hodný mimořádného zřetele, kdy je poškozený trvale vyloučen ze všech oblastí pracovního, kulturního či společenského života. Mladý muž před nehodou plný sil a životního elánu zůstal pasivně ležící a plně závislý na péči druhých osob.

S ohledem na tuto skutečnost jsme nároky na odškodnění obhajovali se zapojením celé řady specialistů a tragickou událostí zasažené rodině jsme pomohli alespoň od finančních starostí a psychicky náročného procesu spjatého s uplatňováním nároků za zmařený život nejbližšího člověka.

Top