FinPremium

Krach SVB - máme důvod k obavám?

15. 03. 2023
Krach SVB - máme důvod k obavám?

Možná jste zaznamenali informaci ohledně pádu americké banky Silicon Valley Bank (SVB). V USA každý rok zkrachuje zhruba 3 až 5 bank, SVB je ovšem ta největší z nich od globální finanční krize v roce 2008 (tehdy jich zkrachovalo přes 600). To samozřejmě vyvolává pochybnosti a zájem médií. Podle většiny hlavních ekonomů se ale není třeba obávat scénáře z roku 2008.

Obavy dejte stranou

Na prvním místě je na třeba zmínit, že dle ekonomů se není třeba obávat scénáře z roku 2008 hned ze dvou důvodů, a to:

  1. SVB není běžnou bankou. Jejími klienty jsou mladé začínající společnosti (startupy). Banka se dostala
    do problémů, protože špatně vyhodnotila úrokové riziko. Nepředpokládala totiž, že tato specifická skupina klientů může potřebovat naráz rychle vybrat peníze - což se stalo. Běžné banky mají různorodou klientelu
    a proti úrokovému riziku se zajišťují.
  2. Bankovní předpisy přijaté v USA po finanční krizi v roce 2010 zahrnují každoroční zátěžové testy, které mají prokázat, že banky zvládnou  i vážný pokles. Jejich rozvahy i likvidita se výrazně zlepšily a celý bankovní systém je nyní velmi dobře kapitalizován. Díky silnějším rozvahám a vysoké likviditě je podle analytiků nepravděpodobné, že by velké banky musely prodávat své investice s pevným výnosem, jak byla nucena učinit SVB. Je tedy nepravděpodobné, že by se "nakazily".

 

Tier 1

Ukazatel kapitálové přiměřenosti ,,Tier 1’’ amerických bank, což je měřítko finanční síly, které porovnává jejich vlastní kapitál s celkovými aktivy, je výrazně nad svým průměrem před posledními třemi recesemi, jak je patrné
z níže uvedeného grafu (krátkou recesi v roce 2020 vylučujeme, protože byla spojena s pandemií).

Co současná situace znamená pro Váš investiční plán?

Než “dosedne prach” budou akcie zranitelnější a kolísavější. Aktuálně ztrácí asi 1% proti minulému týdnu.
Naopak americké dluhopisy reagovaly růstem cen zhruba o 1,5% a o 1% stoupla i cena zlata. Protože nevíme,
co budoucnost přinese, je důležité držet se prověřených investičních zásad:

  • Diverzifikovat (mít široce rozložené portfolio do různých investic)
  • Myslet dlouhodobě (kolísání je přirozené a je vždy dočasné)
  • Nepanikařit (nejlepší, co můžete udělat, je nedělat nic)

Závěr

V konečném důsledku si myslíme, že trhy stále čekají na to, až se vyjasní situace okolo zvyšování sazeb a obecnější směr ekonomiky, a v té chvíli očekáváme, že investice v průběhu letošního roku dosáhnou trvalejšího oživení.

Top