FinPremium

Síla vytrvalosti: Příběh tří investorů

07. 06. 2023
Síla vytrvalosti: Příběh tří investorů

Ve světě investic platí nadčasová poučka, že dodržení investičního plánu i v těžkých dobách může vést k pozoruhodným výsledkům. Pro ilustraci této zásady se ponoříme do příběhů tří investorů: pánů Přestala, Platila a Přidala, kteří se vydali na svou investiční cestu těsně před bouřlivou globální finanční krizí v roce 2008. Jejich zkušenosti poukazují na důležitost disciplíny u pravidelného investování a na to, jaký dopad může mít na dlouhodobý finanční úspěch.

Pan Přestal: Váhavý investor

Pan Přestal začal s pevným investičním plánem, ale dovolil strachu, aby zastřel jeho úsudek, když trhy zaznamenaly první desetiprocentní pokles. Jakmile se na finanční scéně objevila panika, rozhodl se pan Přestal zastavit své pravidelné měsíční investice. Tento dobře míněný krok byl veden snahou minimalizovat ztráty v neklidném období. Jak však zjistíte níže, důsledky tohoto rozhodnutí nebyly zdaleka žádoucí.

Důsledky rozhodnutí pana Přestala:

Rozhodnutí pana Přestala zastavit příspěvky v době poklesu trhu znamenalo, že mu trvalo významně déle, než se jeho investice vrátila na svou výchozí úroveň. Přišel totiž o příležitost nakupovat investice za nižší ceny v době poklesu a tím snížit průměrnou nákupní cenu vlastněných investic. Zastavení investice sice přineslo dočasnou úlevu, ale za cenu značných nákladů. Jednak mu trvalo o rok déle, než se po krizi dostal zpátky na svůj původní vklad a zároveň si nevybudoval potřebný obnos pro své budoucí cíle. Jeho celkový výnos po 5 letech byl proto nakonec nejnižší ze všech tří sledovaných investorů v tomto příběhu.

Graf 1: Vývoj bohatství pana Přestala

Pan Platil: Vytrvalý investor

Pan Platil, který je oddaný svým finančním cílům, udržoval své pravidelné měsíční příspěvky po celé období bez ohledu na situaci na trzích. Pan Platil chápal důležitost důslednosti a odolal pokušení měnit svou strategii.

Výsledky odolnosti pana Platila:

Dodržováním svého investičního plánu prokázal pan Platil pozoruhodnou odolnost. V náročných dobách zůstal nezlomný a nadále pravidelně odkládal stejnou částku na své budoucí cíle. Toto neochvějné odhodlání se mu bohatě vyplatilo. Jeho přístup mu umožnil nakupovat v době poklesu trhu investice za nižší ceny, což mu také umožnilo těžit z jejich následného oživení. Výsledkem bylo, že pan Platil se svými investicemi dostal zpět do zisku o rok dříve než pan Přestal. Průměrným výnosem překonal výkonnost trhu a dosáhl solidní  úroveň majetku po 5 letech investování. Tím prokázal sílu disciplinovaného a pravidelného investování.

Graf 2: Vývoj bohatství pana Platila

Pan Přidal: Oportunistický investor

Pan Přidal, nejodvážnější ze všech tří investorů v tomto příběhu, se držel rad svého finančního poradce a zdvojnásobil své příspěvky poté, co trh poklesl. Pan Přidal si uvědomil potenciál vyšších výnosů během oživení a využil příležitosti, kterou krize nabídla.

Odměna za odvážný krok pana Přidala:

Rozhodnutí pana Přidala zdvojnásobit své příspěvky v době poklesu trhu se ukázalo jako převratné. Nejenže dosáhl jako první na částku, kterou vložil, ale také dosáhl nejvyššího celkového výnosu mezi třemi jednotlivci. Tím, že Přidal využil nižších cen v době krize, vstoupil na trh ve značně výhodné chvíli a nakonec zaplatil nejnižší průměrnou cenu za své investice. Neochvějné odhodlání pana Přidala dodržovat svůj investiční plán spolu s odvážným krokem přineslo výjimečné výsledky.

Graf 3: Vývoj bohatství pana Přidala

Rozdíl mezi investory

Abychom lépe pochopili kontrastní výsledky těchto tří investorů, podívejme se na některé klíčové informace.

Všichni investoři zpočátku investovali shodně 3 000 Kč měsíčně. Po té, co trh poprvé spadl o 10 % (v listopadu 2007), se jejich výsledky začínají lišit. Pan Přestal pozastavil pravidelné investice úplně. Pan Platil stále pokračoval se 3 000 Kč každý měsíc. Pan Přidal svou pravidelnou investici zdvojnásobil na 6 000 Kč měsíčně. Proto se všichni tři liší v množství zainvestovaných peněz.

Důležité číslo je průměrná cena, za kterou investoři nakupovali. Ta ukazuje, jak dokázali využít poklesu trhu. Z tohoto rozdílu pak plynou i rozdíly v celkovém výnosu, které můžeme vidět v tabulce č. 1 níže. V posledním řádku vidíte výkonnost modelového portfolia č. 9 v Edwardovi za srovnatelné období.

Tabulka 1: Výsledky investorů

Nepředvídatelnost zotavení trhu

Je důležité si uvědomit, že snaha o načasování trhu a předvídání, kdy se trh začne zotavovat, je nesmírně obtížná, ne-li nemožná. Zmeškání i krátkého období po dosažení nejnižší hodnoty na trhu může mít podstatný vliv na celkové výnosy. Například pokud by investor promeškal pouze prvních 365 dní po dosažení dna trhu v březnu 2009, přišel by o výnos asi 88 %. To podtrhuje význam setrvání v pravidelném investování. Výnos trhu v analyzované období, které trvalo šest let, byl bez těchto 365 dní -7,0 % za rok. S ním byl průměrný výnos 4,4 % ročně.

Graf 4: Nepředvídatelnost zotavení trhu

Příběhy těchto tří investorů, pana Přestala, Platila a Přidala podtrhují význam dodržování investičního plánu v obtížných obdobích na finančních trzích. Rozhodnutí pana Přestala pozastavit příspěvky mělo za následek delší čas v propadu a nedostatečnou výkonnost. Vytrvalost panu Platilovi umožnila přečkat bouři a nakonec překonat výkonnost trhu. A nakonec odvážný krok pana Přidala, který zdvojnásobil příspěvky, byl příkladem toho, že investováním v době poklesu obvykle vylepšíte své investiční výsledky.

Závěrem lze konstatovat, že pravidelné investování bez ohledu na tržní podmínky přináší řadu výhod. Dodržováním promyšleného investičního plánu a odolávání pokušení reagovat na výkyvy trhu emocionálně, mohou investorům maximalizovat své výnosy, dosáhnout dlouhodobých finančních cílů a zajistit si bezpečnější budoucnost.

Zdroj: www.edwardinvest.cz

Top