FinPremium

Požáry na Rhodosu. Co vědět o cestovním pojištění?

31. 07. 2023
Požáry na Rhodosu. Co vědět o cestovním pojištění?

Už druhým týdnem bojují hasiči s rozsáhlými požáry na řeckém ostrově Rhodos a hoří i v dalších dovolenkových destinacích. Zatímco z Rhodosu evakuační letadla transportují zpět do vlasti turisty, kterým plameny překazily dovolenou, v opačném směru tento týden stále mířili turisté, kteří měli dovolenou teprve před sebou. Řada z nich se smíšenými pocity, často i z důvodu, že nechtěli nechat zájezd „propadnout“. Lze v takové situaci zájezd zrušit a uplatnit pojištění stornovacích poplatků?

Cestovní pojištění

Úplně na začátek si řekněme, že připojištění storna zájezdu se vztahuje na stornovací poplatky, které zaplatíte cestovní kanceláři nebo ubytovateli či přepravci, když svou dovolenou zrušíte. Tento poplatek může dosahovat několika desítek až sta procent ceny. U některých pojišťoven je potřeba počítat se spoluúčastí – zaplatí většinou 80 procent tohoto poplatku.

Připojištění storna zájezdu se dá dnes běžně sjednat v rámci cestovního pojištění. Nebývá ale součástí základních balíčků, ale až rozšířenějších variant. Možnost sjednat si pojištění storna zájezdu nabízejí i přímo cestovní kanceláře, ale většinou je to pouze jeden pevně nastavený produkt, a bývá tak lepší si připojištění sjednat samostatně v rámci vlastní cestovní pojistky. Lépe si tak ohlídáte, na jaké případy se pojistka vztahuje.

Častým kamenem úrazu je v tomto případě totiž právě rozsah připojištění a výčet případů, kdy lze pojištění uplatnit – a jak se dočtete dále, je to přesně případ i požárů v turistických destinacích. U žádné pojišťovny pak nepochodíte, když se „jen rozmyslíte“, že se vám na dovolenou nakonec odjet nechce nebo nehodí, když pro to není vážný důvod.

Nejčastějšími důvody, které se vztahují na pojištěného a jemu osoby blízké a spolucestující, bývají tyto:

 • Onemocnění či úraz, typicky spojený s hospitalizací
 • Nařízená karanténa
 • Úmrtí v rodině
 • Předvolání k soudu
 • Rozsáhlá škoda na majetku
 • Rozvodové řízení
 • Konání opravné zkoušky
 • Zdravotní komplikace v těhotenství

Vyjmenované události musejí nastat až po sjednání pojištění. To je třeba uzavřít ve stanovené lhůtě od zakoupení zájezdu, zpravidla v řádu dnů od provedení poslední platby na účet cestovní kanceláře.

Je tu hned několik věcí, na které je potřeba dát pozor. Každá pojišťovna má tyto pojistné podmínky trochu jiné. I když si na jejich čtení nepotrpíte, toto je rozhodně případ, kdy byste to učinit měli, abyste nebyli nepříjemně překvapeni. Je to i případ živelních pohrom v cílové destinaci.

Zásadní je, zda pojišťovna, u které jste pojištění storna zájezdu sjednávali, tuto příčinu kryje. Nemá to tak totiž každá. Z těch, které toto riziko kryjí, deklaruje většina v souvislosti s požáry na Rhodosu vstřícný přístup a je zde značná šance, že pokud na dovolenou nevyrazíte, můžete s úhradou minimálně části storno poplatků počítat. Podle našich informací jsou pojišťovny připraveny řešit s klienty jejich požadavky individuálně a proklientsky.

Jak tedy postupovat v případě Rhodosu či jiných destinací v blízkosti požárů, pokud máte zájezd u cestovní kanceláře?

 1. Komunikujte s cestovní kanceláří, zda zájezd skutečně navzdory aktuální situaci pořádá, nebo vám za něj nabídne náhradní termín či jinou destinaci. Vyjádření chtějte písemně.
 1. Trvá-li cestovní kancelář na konání zájezdu a nenabídne vám za něj alternativu a vy nechcete kvůli požárům odcestovat, prověřte svou smlouvu cestovního pojištění, zda zahrnuje i živelní pohromy.
 1. Obraťte se na pojišťovnu osobně nebo prostřednictvím svého finančního poradce a situaci s ní ověřte. Pokud máte toto riziko kryto, je zde velká šance, že pojišťovna v případě Rhodosu (či dalších požáry zasažených destinací) uhradí storno poplatky ve sjednané výši.
 1. Pro uplatnění pojištění bude třeba, abyste doložili, že vám cestovní kancelář nevrátila peníze nebo nenabídla alternativní variantu.

Pokud máte cestu naplánovanou individuálně (nikoliv přes cestovní kancelář), můžete uplatnit storno poplatky z připojištění storna na letenky či ubytování apod. z důvodu živelní události v cílové destinaci, pokud máte v cestovním pojištění storno sjednáno.

Zásadní je nyní tedy seznámit se s podmínkami pojistné smlouvy pro stornování zájezdu. Pokud zahrnuje i živelní pohromy v cílové destinaci, s velkou pravděpodobností při uplatnění pojištění uspějete, když vám cestovní kancelář nenabídne alternativní variantu dovolené.

V případě, že vaše smlouva živelní katastrofy nezahrnuje, nezbývá než se snažit vyjednat s cestovní kanceláří náhradní termín či jinou variantu zájezdu.

Pokud došlo k evakuaci před požárem a přišli jste o zavazadla, můžete mít nárok na plnění z pojištění ztráty zavazadel – doporučujeme ověřit přímo v pojistné smlouvě, za jakých podmínek by pojišťovna plnila. Některé pojišťovny budou vyžadovat oficiální potvrzení, například od hotelu, že ke ztrátě zavazadel došlo.

Stejně tak můžete mít v rámci pojištění nárok na úhradu nákladů spojených s vystavením provizorních nebo nových dokladů po jejich ztrátě nebo zničení v souvislosti s požárem (živelní katastrofou). Také doporučujeme prověřit přímo u pojišťovny, zda máte toto v rámci cestovního pojištění sjednáno.

Všem klientům doporučujeme řídit se informacemi a doporučeními Ministerstva zahraničních věcí ČR a sledovat na jeho stránkách aktuální informace.

Top